Περιγραφή:

Το GLD 4804 είναι ένα συγκολλητικό σύστημα στεγανοποίησης για συρόμενες γυάλινες πόρτες, το οποίο τοποθετείται απλά και εύκολα. Αποτελείται από ένα μαλακό διαφανές σφραγιστικόστεγανοποίησης με μονό ρυθμιζόμενο χείλος, το οποίο τοποθετείται στο σταθερό τμήμα της συρόμενης πόρτας για τη σφράγιση του διάκενου που σχηματίζει αυτό με το κινητό τμήμα. Το χείλος στεγανοποίησης μπορεί να κοντύνει κατά ένα χιλιοστό κάθε φορά, σχίζοντας απλώς τμήμα του χείλους, προκειμένου το σφραγιστικό να μπορεί να εφαρμοστεί για τη σφράγιση διάκενων από 12 έως 30 mm. Το GLD 4804 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γυαλί πάχους από 8 mm έως 14 mm.

Εφαρμογή:

Γυάλινες συρόμενες πόρτες.

Μέγιστη κοπή προφίλ σε μήκος:

Μέγιστο μήκος και στις δύο πλευρές.

Τύπος στερέωσης:

Διαφανής συγκολλητική ουσία υψηλής αντοχής.

Σφραγιστικό Κωδ. GLD 4804:

Διαφανές συνεξωθημένο θερμοπλαστικό, ρυθμιζόμενο.

Χρώματα:

Διαφανές

GALLERY

This post is also available in: Αγγλικα