ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το GLASS  SEALING SYSTEM (Σύστημα Στεγανοποίησης Γυαλιού) είναι ένα νέο σύστημα στεγανοποίησης για γυάλινες πόρτες, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε πόρτες με μεντεσέδες όσο και σε περιστρεφόμενες πόρτες. Οι γυάλινες πόρτες, οι οποίες χρησιμοποιούνται συχνά ως θύρες εισόδου στις προσόψεις κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών, τραπεζών, καταστημάτων και πολυτελών κτιρίων, έχουν ένα μεγάλο διάκενο κατά μήκος της περιμέτρου της πόρτας, που επιτρέπει την εισχώρηση της σκόνης, του θορύβου και των στοιχείων της φύσης στο εσωτερικό του κτιρίου.
Με το GLASS SEALING SYSTEM, μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, μειώνοντας το θόρυβο και προφυλάσσοντας από τη σκόνη, τον άνεμο και τα έντομα.

Το σύστημα αποτελείται από τρία διαφορετικά αξεσουάρ:
Το GLASS SEALING PIVOT SYSTEM mod DB4806
ένα αυτοευθυγραμμιζόμενο σφραγιστικό στεγανοποίησης το οποίο σφραγίζει το διάκενο ανάμεσα στο κάτω μέρος
της πόρτας και το δάπεδο.
Το GLASS SEALING FRAME SYSTEM mod DB4808
ένα επαναστατικό σφραγιστικό στεγανοποίησης το οποίο σφραγίζει το διάκενο ανάμεσα στο φύλλο της πόρτας και
το κούφωμα.
Το GLASS SEALING GLASS TO GLASS mod GTG 4805
ένα σύστημα στεγανοποίησης το οποίο σας επιτρέπει να ενώσετε στη στιγμή δύο γυάλινους τοίχους χωρίς τη χρήση
κόλλας και συγκολλητικών μέσων.