Σύστημα Στεγανοποίησης Γυαλιού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το GLASS  SEALING SYSTEM (Σύστημα Στεγανοποίησης Γυαλιού) είναι ένα νέο σύστημα στεγανοποίησης για γυάλινες πόρτες, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε πόρτες με μεντεσέδες όσο και σε περιστρεφόμενες πόρτες.